صفحه سرد کننده / کولد پلیت 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
صفحه سرد کننده / کولد پلیت

صفحـه سـرد کننده   /  کولد پلیت  مـدل  SL600
* برای سرد کردن و نگهداری بلوک های پارافینی بافت در دماهای پایین
* صفحه سرد کننده با توانایی تنظیم دما از  Cº 35-  تا C º 50+
* دارای کنترل پنل برای تنظیم و برنامه ریزی کاری دستگاه
* دارای صفحه نمایش LCD برای مشاهده دماهای تنظیم شده
* دارای صفحه سرد شونده با پوشش تفلون برای پاک کردن آسان
* صفحه سرد شونده با ابعاد 33 در 32 سانتیمتر
*  وزن خالــص: 20  کیلوگــرم         
*  ابعاد: 43 × 38 × 65 سانتیمتر

Cold Plate
Model: SL600

SL600 Cooling Plate designed for blocks preservation at low temperature ranges and allows fast and efficient cooling of paraffin blocks after embedding and prior to sectioning. The compressor-cooled cooling area made of aluminum for steady temperature distribution over the entire surface and also Teflon plating ensures easy cleaning. Operating temperature can be settable by the user.                    
Technical specifications:
• Cold plate temperature range: from +50 °C to -35 °C
• Voltage/Frequency: 230 V AC @ 50 Hz
• Power consumption: 700 W
• Operating temperature range: 25 - 40 °C
• Maximal humidity percentage: 60 - 65% max
• Dimension of complete cooling unit: 652 x 380 x 425 mm (W x D x H)
• Dimension of cold plate: 330 x 322 mm (W x D)
• Weight: 20 kg


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb