( پارافین گرانول فیلتر شده ) 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
پارافین گرانول

پارافین گرانول 4 بار فیلتر شده پلیمری 

علت کند شدن تیغ های خود را در برش بافت میدانید؟

یکی از علت های مهم استفاده از پارافین های نا مرغوب و ارزان قیمت است 

 SCILAB انگلستان

کیفیت  عالی و قیمت مناسب محصولات تخصصی شرکت پویا احراز 

نماینده انحصاری در ایران 

شرکت پویا احراز 

تلفن تماس 

09121495031 


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb