تیغ C35 تیغ میکروتوم فدر ژاپن

تیغ فدر ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35

تیغ S35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت نرم

تیغ A35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت سخت

تیغ N35 تیغ میکروتوم مخصوص انواع بافت

تیغ C35 تیغ میکروتوم مخصوص فروزن سکشن

"> 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
تیغ میکروتوم C35

تیغ C35 تیغ میکروتوم مخصوص فروزن سکشن

تیغ میکروتوم فدر ژاپن

تیغ فدر ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35

تیغ S35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت نرم

تیغ A35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت سخت

تیغ N35 تیغ میکروتوم مخصوص انواع بافت

C35
Specifically designed for Cryostat use, carbon steel with long service life.
Material:carbon steel
Facet angle: 35 degree
Length: 80mm Height: 8mm
disposable blades in dispenser of 20


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb