تیغ میکروتوم تیغ میکروتوم فدر ژاپن

تیغ فدر ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35

تیغ S35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت نرم

تیغ A35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت سخت

تیغ N35 تیغ میکروتوم مخصوص انواع بافت

تیغ C35 تیغ میکروتوم مخصوص فروزن سکشن

"> 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
تیغ میکروتوم

تیغ میکروتوم فدر ژاپن

تیغ فدر ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35

تیغ S35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت نرم

تیغ A35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت سخت

تیغ N35 تیغ میکروتوم مخصوص انواع بافت

تیغ C35 تیغ میکروتوم مخصوص فروزن سکشن

شرکت پویا احراز

www.pe.co.ir

09121495031

22887535

 

سایر تجهیزات پاتولوژی شرکت پویا احراز

تیغ میکروتوم فدر ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35

هولدر تیغ میکروتوم، دسته نگهدارنده تیغ میکروتوم

پارافین گرانول، چسـب انتالان، چسب فروزن OCT، روغن فروزن سکشن

تیشو کاست، تیشو تک، بسکت، قالب بافت، کپسول بافت، سبد بافت

کرایو اسپری (اسپری سرد کننده بافت)، اسپری فیکس کننده لام

مرکب علامت گذاری بافت، جار رنگ آمیزی

فولدر لام، قوطی پلاستیکی لام، جعبه پلاستیکی لام

هماتوکسیلین، ائوزین، EA50، OG6، قلم IHC 

میکروتوم (دستی،  نیمه اتوماتیک، اتوماتیک)

تیشو پروسسور ا (دستگاه آماده سازی بافت)

تیشو امبدینگ (دستگاه بلوکه کردن بافت)

دستگاه رنگ آمیزی بافت اتوماتیک (تیشو اسلاید استینر)

فروزن سکشن (کرایوستات، کرایوتوم، میکروتوم انجمادی)

پارافین ذوب کـن (پارافین دیسپنسر)

حمام شناور سازی بافت (تیشو فلوت بث)

صفحه سرد کننده بافت (کولد پلیت)

صفحه گرم کننده بافت (هات پلیت)

کمد فایل لام، کمد فایل بلوک بافت

www.pe.co.ir

09121495031

02122887535


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb