تیشو امبدینگ یونیت 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
تیشو امبدینگ یونیت

پارافین دیسپنسر یونیت / تیشو امبدینگ یونیت / دستگاه بلوکه کردن بافت مـدل  SL800
دارای مخزن ذوب پارافین، دیسپنسر پارافین، موضع سرد کننده، دو محفظه گرم کننده، چراغ روشنایی، فوت سوئیچ
* دارای مخزن ذوب پارافین  5  لیتری با توانایی تنظیم دما از دمای محیط  تا 99 درجه سانتیگراد
* دارای کنترل پنل دیجیتال برای انجام تنظیمات و برنامه ریزی دستگاه
* دارای صفحه نمایش LCD برای مشاهده همزمان کلیه دماهای تنظیم شده
* دارای شیر خروجی پارافین با پدالی جهت کنترل و تنظیم میزان پارافین خروجی
* دارای موضع سردکننده روی کونسل دستگاه برای سرد کردن فوری بافت های قالب گیری شده با توانایی تنظیم دما  تا  20-  درجه سانتیگراد زیر دمای محیط  
* دارای دو محفظه گرم کننده برای پیش گرمایش و نگهداری بافت ها، قالب ها و کاست ها با توانایی تنظیم دما از  دمای محیط تا 99 درجه سانتیگراد
* دارای هولدر فورسپس با توانایی تنظیم دما از  دمای محیط  تا 99 درجه سانتیگراد
* دارای فوت سوئیچ برای کنترل شیر خروجی پارافین و استفاده آزاد از دو دست
* دارای دو عدد کشوی جمع آوری پارافین اضافی ار روی کونسل دستگاه
* دارای حافظه داخلی برای ذخیره کلیه تنظیمات انجام دستگاه
* دارای چراغ روشنایی برای روشن کردن موضع قالب گیری بافت
* با قابلیت روشن شدن اتوماتیک دستگاه با برنامه ریزی تایمر
*  وزن خالــص: 29  کیلوگــرم         
*  ابعاد: 45 × 58 × 65 سانتیمتر

Tissue Embedding Unit
Model: SL800

SL800 Tissue Embedding Unit is designed for histological tissues embedding.
SL800 is composed by paraffin container, dispensing unit, two thermal boxes for cassettes and molds, heated working area and a cooling spot. The ergonomically elevated heated working area is illuminated with adjustable LED light and allows comfortable processing of specimen.
All functions are controlled by a microprocessor, while the LCD display shows data in process and a timer/calendar for automatic device start-up.
SL800 LCD display of control panel, you can visualize all the temperatures and operating parameters of SL800. The user is allowed to set the parameters through the menu function.
SL800 easy-to-operate control panel consists of a membrane keyboard with push button for instrument setting and programming. Programmings switch on/off of the unit through a timer/calendar, to allow the operator to plan weekly work.
SL800 is equipped with:
- Paraffin melting tank made of stainless steel, max capacity 5 liter
- Two trays one of them for molds heating to maintain molds at the right operating temperature and another one for tissue cassettes to ensure tissues preservation, both of them made of aluminum and completely removable for an easy cleaning
- Hot plate to perform embedding operations, equipped with canals to collect and drain the paraffin in excess to drawer, made of aluminum
- Refrigeration spot for fast mold cooling during embedding phase. Its temperature range is settable by main panel control.
- Paraffin dispenser with metering knob for a constant flow rate regulation. The working area is properly illuminated by a cold light source
- Foot switch for paraffin flow activation without using operator’s hands
- Heating forceps holders on both sides of Paraffin dispenser                                   

Technical specifications:
• Melting tank temperature range: ambient to 90 °C
• Dispensing pipe temperature range: ambient to 90 °C
• Dispense temperature range: ambient to 90 °C
• Heated tray for specimen temperature range: ambient to 90 °C
• Heated tray for molds temperature range: ambient to 90 °C
• Paraffin collection tray temperature range: ambient to 90 °C
• Refrigeration spot temperature range:
• Melting tank capacity: max 5 Lt.
• Refrigeration spot: ambient to -20 °C
• Voltage/Frequency: 230 V AV @ 50 Hz
• Power consumption: 1200 W
• Operating temperature range:  25 °C to 40 °C
• Maximal humidity percentage: 60 to 65% max
• Voltage/Frequency: 230 V AC @ 50 Hz
• Power consumption: 800 W
• Dimension: 650 x 580 x 450 mm (W x D x H)
• Dimension of cooling plate: 55 x 55 mm
• Weight: 29 kg


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb