تخت کشش درمانی Traction Bed 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
تخت کشش درمانی Traction Bed

دی کمپرس پشت ، شیوه ای برای کمک به درمان درهای کمر
کاهش فشار بر ستون مهره ها می تواند درد را کاهش دهد و دیسک های بین مهره ای شما را از عوارض سال ها تمرین سنگین حفظ کند.
آسیب های کمر به دو دسته طبقه بندی می شود : ۱- آسیب های مشخص یعنی مواردی از آسیب که می توانید دقیقا محل آن را تشخیص دهید و در ذهن تان می ماند مثل زمانی که در پی اجرای یک ددلیفت سنگین به کمر خود آسیب می زنید و ۲- آسیب های مبهم که می تواند در پی افزایش سن یا عادات غلط روزمره بوجود آید که نمی توانید دقیقا مشخص کنید در چه نقطه ای از کمر خود دچار درد هستید مثل زمانی که در پی عدم نشستن یا خوابیدن صحیح برای یک مدت طولانی احساس درد و ناراحتی در کمر شما ایجاد می شود .
دکتر پری شرح می دهد که هر یک از این انواع آسیب ها می تواند در پی افزایش فشار نا مناسب بر دیسک هاس بین مهره ای رخ دهد و به درد شدید کمر ، فتخ دیسک ها ، تحت فشار قرار گرفتن ریشه های عصبی و حتی تخریب و زوال دیسک ها منجر شود . شیوع زیاد دردهای کمر در میان کسانی که با وزنه تمرین می کنند و عموم جامعه برای سال های زیای است که مورد تحقیق و بررسی جوامع پزشکی بوده تا راه هایی را در جهت تقلیل آنها بیابند . یکی از رایج ترین شیوه های مورد استفاده برای درمان دردهای کمر ، کاهش فشار بر ستون مهره ها است هرچند از این طریق شیوه های تهاجمی از جمله جراحی امکان پذیر است. اما معمولا جراحی آخرین راه درمان به شمار می آید. اولین تلاش شما باید استفاده از شیوه های غیر تهاجمی باشد و استفاده از تجهیزات ویژه ای که به این منظور در حال رواج هستند و اصطلاحا برای دی کمپرس کردن پشت استفاده می شوند . دی کمپرس پشت اشاره دارد بر کاهش فشار بر اعصاب تحت فشار از ستون مهره ها و معمولا برای درمان شرایطی که به دردهای کمر می انجامد مورد استفاده قرار می گیرد از جمله فتق دیسک ها ،درد سیاتیک فشردگی دیسک های بین مهره ای و دیگر مشکلات ستون فقرات . در شیوه های دی کمپرس غیر جراحی از دستگاه های کششی مکانیکی استفاده می شود که مقدار نیرو زاویه کشش را کاملا کنترل می کنند . به دلیل کنترل دقیق نیرو و زاویه کشش ،تمایل طبیعی بدن برای مقاومت در برابر نیروی خارجی کاهش می یابد و کمک می کند به دی کمپرس بیشتر ستون مهره ها دکتر پری شرح می دهد که دی کمپرس ستون مهره کمک می کند به افزایش فضای دیسک های بینه مهره ای و کاهش فشار روی اعصاب و عروق . دستگاه های کامپیوتری دی کمپرس ستون مهره ای که اغلب توسط متخصصات مربوطه استفاده می شود از شیوه دی کمپرس غیر فعال استفاده می کنند .
دستگاه دی کمپرس معمولا شامل ۱۵ بازه یک دقیقه ای دی کمپرس با فواصل ریلکسیشن است برای مجموع ۲۰ تا ۳۰ دقیقه . هر چند که هنوز بطور کامل توافقی بر سر این مسئله وجود ندارد که روش های دی کمپرس غیر جراحی چقدر موثر هستند ، اما همین بی خطر و غیر تهاجمی بودن انجام پروسه و عدم نیاز به بی حسی و بی هوشی آنرا به شیوه درمان ارزشمندی بدل کرده است . یک مطالعه مقدماتی که نتایج آن در ژورنال آمریکایی کنترل درد منتشر شده گزارش کرده سیستم دی کمپرس در ۸۶ درصد بیماران دچار درد کمر ، نتایج خوب تا عالی در پی داشته است . دکتر پری هم مدعی است که در میان بسیاری از ورزشکاران مطرحی که از سیستم دی کمپرس استفاده کرده اند نتایج بسیار موفقی مشاهده شده و به همین جهت می تواند برای بدنسازانی هم که دچار دردهای کمر هستند مورد استفاده قرار گیرد .

 


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb