میکروتوم 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
میکروتوم تمام اتوماتیک

میکـروتوم روتـاری تمـام اتـومـاتیک مـدل  ROTO-CUT400
* دارای دو  حالت برش نمونه به صورت اتوماتیک و یا دستی
* دارای  دو مد برش (Cutting) و  پیرایش (Trimming)
* دارای سیستم Retraction برای دریافت برش های سریالی و پشت سر
*  تنظیم دیجیتال ضخامت برش  از  0/5  الی  100  میکرون به صورت دیجیتال
*  تنظیم دیجیتال ضخامت پیرایش (Trimming) از  1  الی  600  میکرون به صورت دیجیتال
* دارای صفحه نمایش LCD برای نمایش ضخامت برش/ ضخامت پیرایش/ تعدادبرش ها
*  دارای کنترل پنل برای تنظیم دیجیتال ضخامت برش و ضخامت پیرایش
*  دارای کنترلر برای تنظیم سرعت برش در حالت برش اتوماتیک
* عقب و جلو راندن محور نگهدارنده نمونه به صورت موتورایز
* دارای پایه و هولدر ویژه تیغ چند بار مصرف با قابلیت تنظیم زاویه برش
* دارای کلمپ نمونه برای بافت بلوکه شده در کاست پلاستیکی (و یا کلمپ ساده برای بلوکه بافت تماماً پارافینی بدون کاست پلاستیکی)
* مجهز به هولدر نمونه با  قابلیت تنظیم زاویه در راستای محورهایX ،Y   
* دارای سینـی مخصـوص برای جمع آوری ضایعات برش (قابل شستشو)
* مجهز به قفل ایمنی دسته گردان میکروتوم برای حفاظت و  ایمنی کاربر
* مجهز به محافظ ویـژه بر روی هولـدر تیـغ برای حفاظت و  ایمنی کاربر
*  وزن خالــص: 35  کیلوگــرم         
*  ابعاد: 31 × 36 × 58 سانتیمتر

Full Automatic Rotary Microtome
Model: ROTO-CUT 400

ROTO-CUT 400 Full Automatic Microtome studied to optimize and make easier all cutting operations. It guarantees repetitiveness of results, comfort and easiness of use.
ROTO-CUT 400 is equipped with all operator and sample safety standards required by the medical field. All parts are realized with materials able to keep working and cleaning operations safer and quicker.
ROTO-CUT 400 supplied with standard sample-holder and disposable blade-holder; on request is available the universal sample-holder and/or the fixed knife holder.
ROTO-CUT 400 distinguishes for precision and functionality, following the highest safety standards. Thanks to its ergonomic design, the way and the position of control keys.
Precision
Equipped with bearings and low-maintenance guides, they assure the highest precision and section quality. Adjustable sample-holder on two axis with a 360° rotation. The blade-holder cutting angle can be adjusted according to operator’s needs. All SCILAB microtome versions are equipped with sample retraction during vertical stroke.
Easiness
All operations are driven through intuitive and friendly buttons; changing from the trimming to sectioning is quick and easy; the blade-holder is equipped with a mechanical system that ensures the whole surface exhaustion of blade edge.
Safety
The blade-holder is equipped with a protection system against accidental shoves avoiding any risks for the operator. The system is enable also during the section setting: a friendly blade-removal system allows to remove safely the blade. The blade-holder can be easily blocked in high position allowing the sample introduction or its easy and safe removal.
Technology
Low-maintenance bearings application and the balance system allow a fluent and continuous movement. The handwheel is equipped with an integrated and quick blocking system.
Comfort
Instrument raw material and ergonomic design make easier waste removal. An extractable and practical tray allows the cutting waste collection and simplifies cleaning operations.
Ergonomics
Each instrument part has been designed to help operation’s use. The external design, the handwheel and the control level position of the mechanical parts have been studied to assure the highest ergonomics.
Stability
The base and the adjustable bearings give to the instrument reliability and a steady base.
Structural features:
• Structure made of ABS that reduces cleaning and maintenance procedures
• Sample high technology feed system controlled by CPU, optical sensors and step by step motor able to offer the highest cutting precision
• Completely automatic cutting operation with adjustable speed
• Manual or automatic sectioning mode according to operator’s choice
• Sliding equipped with low-maintenance bearings allowing a linear and time-firm movement
• Handwheel balance special system that makes the rotative operation more fluent for a perfect cutting synchrony
• Handwheel blocking system for operator’s safety
• Practical emergency stop button
• Disposable blade-holder with horizontal stroke to exhaust the whole surface of the blade
• Standard sample-holder adjustable on 2 axis with sample rapid fixing system
• 360° sample rotation
• Advanced driving systems, functions of section, trimming, fast forward, backward
• LCD screen shows section and trimming thickness range, numbers of section and trimming
• Working start position saving system
• Number of strokes and μm sections feeding counter
• Digital control panel for a more friendly and easy set of cutting operations
• Extractable tray for cutting waste collection
Technical specifications:
• Starting up of automatic cutting mode according to operator’s choice
• Adjustable cutting speed
• Sectioning thickness range: from 0.5 to 100 μm
• Section setting:
From 0.5 to 2 μm in increments of 0.5 μm
From 2 to 10 μm in increments of 1 μm
From 10 to 20 μm in increments of 2 μm
From 20 to 100 μm in increments of 5 μm
• Trimming thickness range: from 1 to 600 μm
• Trimming set:
From 1 to 10 μm in increments of 1 μm
From 50 to 100 μm in increments of 10 μm
From 10 to 20 μm in increments of 2 μm
From 20 to 100 μm in increments of 10 μm
From 100 to 600 μm in increments of 50 μm
• Specimen retraction range: 20μm
• Sample vertical stroke: 60 mm
• Sample horizontal stroke: 25 mm
• Sample orientation on X/Y axis: 8°
• Max sample size with standard sample-holder (H x L): 40 mm x 28 mm
• Max sample size with universal sample-holder (H x L): 55 mm x 40 mm
• Voltage: AC 230 V
• Frequency: 50 Hz
• Operating temperature range: from + 5 °C to + 40 °C
• Maximal humidity percentage: max 80%
• Dimensions: 580 x 360 x 310 mm (W x D x H)
• Weight: 35 Kg


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb