تلفن های شرکت 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
اخبار

تلفن های شرکت

       به اطلاع مشتریان و همکاران محترم  می رساند اخیرا  اشخاصی  غیر موجه  و غیر حرفه ای  تحت نام های مشابه با  نام این شرکت  سعی می کنند  از  سوابق حرفه ای عالی  و نام با ارزش  این شرکت سوء استفاده کنند  و به قول معرف  مشتریان شرکت را با نام های مشابه با این شرکت فریب دهند.   همچین  با نفوظ به کامپیوتر و سوابق این شرکت  اطلاعات مشتریان سابق شرکت را جمع آوری و با آنها از طرف این شرکت  به دورغ تماس میگیریند ! گرچه این کار  به نوبه خود اشتباه بود  دلیل بر ضعف و ناتوانی عملی و کاری  " سوء استفاده کننده" از نام این شرکت و  با نام های مشابه است در هر حال موضوع پیگیری حقوقی نیز خواهد شد. 

لذا  استدعا دارد بمنظور حرمت به حقوق مصرف کننده و   عدم  ارایه اطلاعات غلط   خواهشمند است فقط  از تلفن های این شرکت که در این وب سایت درج شده است استفاده فرمایید  سایر  خطوط و تلفن ها  خارج از این سایت  مربوط به این شرکت نمی باشد  حتی در صورتی که  قبلا  در اختیار یکی از کارمندان قرار گرفته بوده باشد .

 

 تلفن های شرکت پویا احراز صنعت نوین قشم بشرح زیر است  

02122887535

 

09121495031

pe.co.ir

 این شرکت همچنین دارای خطوط تلفنی دیگری بشرح  این وب سایت می باشد 

خواهشمند است برای تماس مستقیم با شرکت فقط با شماره های این سایت تماس حاصل فرمایید 

سایر  تلفن ها و شماره های  همراه  مربوط به همکاران یا کارمندان اسبق این شرکت به هیچ وجه معتبر نیست و مسولیت با شخص تماس گیرنده  باشد 

 


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb