میکروتوم 
Bootstrap Image Preview
میکروتوم

میکروتوم (دستی، نیمه اتوماتیک، اتوماتیک)
میکروتوم دستی ROTOCUT100
میکروتوم نیمه اتوماتیک ROTOCUT200
میکروتوم اتوماتیک ROTOCUT400

کمپانی SCILAB سایلب انگلیس

میکـروتوم  دستـی مـدل  ROTO-CUT100
*  تنظیم ضخامت برش  از 0/5  الی 60 میکرون به صورت منـوال
* عقب و جلو راندن محور نگهدارنده نمونه به صورت منوال و مکانیکی
*  دارای پایه و هولدر ویژه تیغ چند بار مصرف با قابلیت تنظیم زاویه برش
* دارای کلمپ نمونه برای بافت بلوکه شده در کاست پلاستیکی (و یا کلمپ ساده  برای  بلوکه بافت تماماً پارافینی بدون کاست پلاستیکی)
* مجهز به هولدر نمونه با  قابلیت تنظیم زاویه در راستای محورهایX ،Y  
* دارای سینـی مخصـوص برای جمع آوری ضایعات برش (قابل شستشو)
* مجهز به قفل ایمنی دسته گردان میکروتوم برای حفاظت و  ایمنی کاربر
* مجهز به محافظ ویـژه بر روی هولـدر تیـغ برای حفاظت و  ایمنی کاربر
*  وزن خالــص: 33  کیلوگــرم         
*  ابعاد: 30 × 50 × 57 سانتیمتر

میکـروتوم نیمه اتـوماتیک مـدل  ROTO-CUT200
* دارای  دو مد برش (Cutting) و  پیرایش (Trimming)
*  تنظیم ضخامت برش  از 0/5 الی 60  میکرون به صورت دیجیتال
*  تنظیم ضخامت پیرایش  از  0/5  الی  60  میکرون به صورت دیجیتال
* دارای صفحه نمایش برای نمایش ضخامت برش و پیرایش/ تعدادبرش ها
* دارای کنترل پنل برای تنظیم دیجیتال ضخامت برش و ضخامت پیرایش
* عقب و جلو راندن محور نگهدارنده نمونه به صـورت موتورایـز
* دارای پایه و هولدر ویژه تیغ چند بار مصرف با قابلیت تنظیم زاویه برش
* دارای کلمپ نمونه برای بافت بلوکه شده در کاست پلاستیکی (و یا کلمپ ساده برای بلوکه بافت تماماً پارافینی بدون کاست پلاستیکی)
* مجهز به هولدر نمونه با  قابلیت تنظیم زاویه در راستای محورهایX ،Y   
* دارای سینـی مخصـوص برای جمع آوری ضایعات برش (قابل شستشو)
* مجهز به قفل ایمنی دسته گردان میکروتوم برای حفاظت و  ایمنی کاربر
* مجهز به محافظ ویـژه بر روی هولـدر تیـغ برای حفاظت و  ایمنی کاربر
*  وزن خالــص: 24  کیلوگــرم         
*  ابعاد: 33 × 43 × 52 سانتیمتر

میکـروتوم اتـومـاتیک مـدل  ROTO-CUT400
* دارای دو  حالت برش نمونه به صورت اتوماتیک و یا دستی
* دارای  دو مد برش (Cutting) و  پیرایش (Trimming)
* دارای سیستم Retraction برای دریافت برش های سریالی و پشت سر
*  تنظیم ضخامت برش  از  0/5  الی  100  میکرون به صورت دیجیتال
*  تنظیم ضخامت پیرایش  از  1  الی  600  میکرون به صورت دیجیتال
* دارای صفحه نمایش برای نمایش ضخامت برش و پیرایش/ تعدادبرش ها
*  دارای کنترل پنل برای تنظیم دیجیتال ضخامت برش و ضخامت پیرایش
*  دارای کنترلر برای تنظیم سرعت برش در حالت برش اتوماتیک
* عقب و جلو راندن محور نگهدارنده نمونه به صورت موتورایز
* دارای پایه و هولدر ویژه تیغ چند بار مصرف با قابلیت تنظیم زاویه برش
* دارای کلمپ نمونه برای بافت بلوکه شده در کاست پلاستیکی (و یا کلمپ ساده برای بلوکه بافت تماماً پارافینی بدون کاست پلاستیکی)
* مجهز به هولدر نمونه با  قابلیت تنظیم زاویه در راستای محورهایX ،Y   
* دارای سینـی مخصـوص برای جمع آوری ضایعات برش (قابل شستشو)
* مجهز به قفل ایمنی دسته گردان میکروتوم برای حفاظت و  ایمنی کاربر
* مجهز به محافظ ویـژه بر روی هولـدر تیـغ برای حفاظت و  ایمنی کاربر
*  وزن خالــص: 35  کیلوگــرم         
*  ابعاد: 31 × 36 × 58 سانتیمتر  • PECOMANAGER@GMAIL.COM :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • 021-89789889 : فکس
  • : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه

Design By : Rahweb