تیغ میکروتوم HIGH PROFILE 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
تیغ میکروتوم HIGH PROFILE

تیغ High Profile تیغ میکروتوم مخصوص پایه تیغ High Profile

تیغ میکروتوم فدر ژاپن

تیغ فدر ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35

تیغ S35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت نرم

تیغ A35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت سخت

تیغ N35 تیغ میکروتوم مخصوص انواع بافت

تیغ C35 تیغ میکروتوم مخصوص فروزن سکشن

High Profile
This disposable microtome blade is suitable for sectioning of all paraffin embedded tissue blocks in routine practice
Material: stainless steel
Length: 80 mm
Height: 14 mm
Blade angle: 35°
disposable blades in dispenser of 50

 


  • PECOMANAGER2@GMAIL.COM :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • 16765593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb