میکروتوم روتاری دستی ساخت ایران 
Bootstrap Image Preview
اخبار

میکروتوم روتاری دستی ساخت ایران

میکـروتوم روتـاری دستـی مـدل   PE100 ساخـت شرکت پکـو 

*  تنظیم ضخامت برش  از  یک  الی پنجاه میکرون به صورت منـوال

* عقب و جلو راندن محور نگهدارنده نمونه به صورت منوال و مکانیکی

*  دارای پایه و هولدر ویژه تیغ چند بار مصرف با قابلیت تنظیم زاویه برش

* دارای کلمپ نمونه برای بافت بلوکه شده در کاست پلاستیکی (و یا کلمپ ساده  برای  بلوکه بافت تماماً پارافینی بدون کاست پلاستیکی)

* مجهز به هولدر نمونه با  قابلیت تنظیم زاویه در راستای محورهایX ،Y 

* مجهز به قفل ایمنی دسته گردان میکروتوم برای حفاظت و  ایمنی کاربر

* مجهز به محافظ ویـژه بر روی هولـدر تیـغ برای حفاظت و  ایمنی کاربر  • PECOMANAGER@GMAIL.COM :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • 021-89789889 : فکس
  • : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه

Design By : Rahweb